چنانچه مقاله ای با وابستگی دانشگاه علم و هنر اعم از چاپ شده در مجله یا پذیرفته شده در کنفرانس دارید، فایل اسکن گواهی کنفرانس و فایل مقاله با سربرگ کنفرانس یا مجله به همراه شماره دانشجویی خود را به ایمیل research@sau.ac.ir ارسال نمایید.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi