رئیس دانشکده
دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 233
 • پست الکترونیکی:
  yazdian @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi