مدیر گروه محمد تقی موسی زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق الکترونیک
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته برق – الکترونیک ورودی 89
 • دروس مقطع کاردانی پیوسته الکتروتکنیک ورودی90
 • دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت ورودی 89
 • دروس مقطع کاردانی رشته کاردان فنی برق – الکترونیک ورودی 89
 • دروس مقطع کاردانی پیوسته الکترونیک ورودی90
مدرسین
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه