مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۰۳۵۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد
مدرسین
مدرس میثم تکلوزاده
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه و زلزله
 • پست الکترونیک:
مدرس مهدی خداداد سریزدی
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  mkhodad @ yazd.ac.ir
مدرس بهزاد کفاش
 • رشته تحصیلی:
  -
 • پست الکترونیک:
  -
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه