مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۰۳۵۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس میثم تکلوزاده
  • رشته تحصیلی:
   عمران - سازه و زلزله
  • پست الکترونیک:
  مدرس مهدی خداداد سریزدی
  • رشته تحصیلی:
   عمران
  • پست الکترونیک:
   mkhodad @ yazd.ac.ir
  مدرس محمد فاتحی
  • رشته تحصیلی:
   -
  • پست الکترونیک:
  مدرس بهزاد کفاش
  • رشته تحصیلی:
   -
  • پست الکترونیک:
   -
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه