دانشگاه علم و هنر - Science and arts university

اطلاعیه های مهم
اخبار دانشگاه بایگانی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

دستاوردها
کسب مقام اول دانشجوی دانشگاه علم و هنر در مسابقات استانی بادی بیلدینگ
در مسابقات آسیایی بانوی کاراته کای، دانشجوی دانشگاه علم و هنر مدال نقره را دریافت کرد
افتخارآفرینی دانشجوی دانشگاه علم و هنر در مسابقات آسیایی بانوی کاراته کای
افتخارآفرینی دیگری از دانشجویان زیست شناسی دانشگاه علم و هنر در آزمون کارشناسی ارشد
درخشش دانشجویان دانشگاه علم و هنر در آزمون کارشناسی ارشد
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علم و هنر با مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری یزد