اخبار دانشگاه بایگانی
۱۵ تیر ۱۳۹۶

اهتمام روابط عمومی ها برای ایفای نقش در برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی و نقشه جامع علمی کشور

مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی بیان کرد: همچنین با مطالعه برنامه ششم توسعه حوزه های فرهنگ، پژوهش و آموزش این نهاد تقویت نظام اطلاع رسانی و تبلیغات جزو یکی از اهداف آن ها می باشد که این کار را انجام خواهیم داد.
۱۲ تیر ۱۳۹۶

دانشگاه علم و هنر، یک دانشگاه نسل سوم و کارآفرین

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و هنر با اشاره خیز حوزه کارآفرینی و پژوهشی این دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین، فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا را تشریح کرد.

ارتباط مستقيم با رئیس دانشگاه

سامانه هوشمند اطلاع رسانی تلگرام دانشگاه

رویدادها
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه