جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر در رشته تیراندازی در سالن شبیه سازی تیراندازی شهدای آموزش سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، رشته تیراندازی از سری مسابقات جشنواره ورزشی ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی، در بخش آقایان دیروز سه شنبه 5 آذر ماه سال جاری در سالن شبیه سازی تیراندازی شهدای آموزش سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد.

برندگان نهایی این مسابقات در بخش آقایان به ترتیب از اول تا سوم؛ آقایان سید علی اصغر علوی نسب، عبدالحمید بابازاده و سید علی اکبر حسینی معرفی شدند.

گفتنی است این سری از مسابقات با همکاری روابط عمومی دانشگاه علم و هنر و پایگاه مقاومت بسیج مرصاد برگزار شده بود.

خبرهای مرتبط:

برگزاری جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر در رشته‌های دارت و پینگ پنگ

آغاز جشنواره ورزشی دانشگاه علم و هنر با گروه بندی تیم‌های ورزشی

جشنواره ورزشی ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و هنر برگزار می شود


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه