مدیر گروه زهرا قوی پنجه
 • رشته تحصیلی:
  ارتباط تصویری
 • پست الکترونیک:
  z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
سمانه اشرف
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۳۹

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان‌بندی کارشناسی طراحی صنعتی
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi