مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۸ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ورودی 95 به بعد
 • چارت درسی دروس رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال ورودی 94
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال ورودی 95 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر مجتبی انصاری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی پزشکی -بیومتریال
 • پست الکترونیک:
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه