مسئول دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر: قنوات‌ و کوه‌های یزد هیچ تاثیری در زلزله احتمالی ندارند
۴ دی ۱۳۹۶

مسئول دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر: قنوات‌ و کوه‌های یزد هیچ تاثیری در زلزله احتمالی ندارند

مسئول دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر ضمن ارائه توضیحاتی در مورد دخالت پدیده هارپ در زلزله‌های اخیر کشورمان، اظهار کرد: ادعای این که قنوات و کوهای اطراف یزد مانع وقوع زلزله می‌شود و آن را کنترل می‌کنند، یه تصور کاملاً اشتباه و غیرواقعی است
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه