نفرات  برگزیده  سی و دومین دوره مسابقات دانشجویی قرآن و عترت  جهت شرکت در مرحله  منطقه ای
۲۶ فروردین ۱۳۹۶

نفرات برگزیده سی و دومین دوره مسابقات دانشجویی قرآن و عترت جهت شرکت در مرحله منطقه ای

نفرات برگزیده سی و دومین دوره مسابقات دانشجویی قرآن و عترت جهت شرکت در مرحله منطقه ای ، دانشگاه علم و هنر در میان دانشگاه های استان یزد حایز بیشترین سهمیه جهت شرکت در مرحله منطقه ای شدند.
گزارش تصویری برگزاری سمینار با موضوع توانمندسازی و ورود به بازار کار در دانشگاه علم و هنر
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

گزارش تصویری برگزاری سمینار با موضوع توانمندسازی و ورود به بازار کار در دانشگاه علم و هنر

به همت انجمن علمی گروه عمران دانشگاه علم و هنر، سمیناری با موضوع توانمندسازی و ورود به بازار کار با حضور سرکارخانم آذرنوش در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه برگزار شد.
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه