مدیر گروه دکتر حسین رحیمی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت مالی- دانشجوی دکتری
 • پست الکترونیک:
  rahimi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مهدیه طاهری زاده
 • ۰۳۵-۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۴۱۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس حسابداری مقطع کاردانی پیوسته
 • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه