مدیر گروه دکتر فاطمه سعادت جو
 • رشته تحصیلی:
  علوم کامپیوتر
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۲۳۹

فایلهای اطلاعاتی

 • فهرست دروس، پیشنیازها و تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار
مدرسین
مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
 • رشته تحصیلی:
  ریاضی کاربردی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر حیدر قاسم زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر ولی درهمی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق
 • پست الکترونیک:
  vderhami @ yazduni.ac.ir
مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک:
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه