مدیر اداری مالی دانشگاه
مجید اسلامی
  • رشته تحصیلی:
  • تلفن دفتر:
    38264080-88 داخلی 215
  • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-


  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه