معاون پشتیبانی
دکتر مسعود احمدخانی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت دولتی
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
مدیر اداری مالی دانشگاه
مجید اسلامی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-88 داخلی 215
 • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-


 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه