مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه