مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت مالی
 • پست الکترونیک:
  m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
خانم ذبحی
 • ۰۳۵۲۳۶۲۳۷۴۱ - داخلی ۲۱۴ کارشناس، داخلی ۲۱۳ مدیر گروه

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی ناپیوسته
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بانکی مقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته –کاردانی مرتبط
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته-کاردانی نامرتبط
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه