ریاست دانشگاه
دکتر سید حبیب الله میرغفوری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 • تلفن دفتر:
  035-38264090
 • پست الکترونیکی:
  mirghafoori @ yazd.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه