مدیر گروه دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۸ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس دکتر سید مصطفی صالحی
  • رشته تحصیلی:
   معماری
  • پست الکترونیک:
   smsalehi @ sau.ac.ir
  مدرس هادی صفایی پور
  • رشته تحصیلی:
   -
  • پست الکترونیک:
  مدرس حسین نورمحمد زاد
  • رشته تحصیلی:
   شهرسازی
  • پست الکترونیک:
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  خبرنامه