کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی

کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محسن برزگری

پست الکترونیک : m.barzegari@sau.ac.ir

مدیر اداره خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر محمود اشعاری

پست الکترونیک : m.ashari@sau.ac.ir

کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

خانم طاهره اسمعیلی - خانم رویا آیت اللهی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 289 )

تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ومهندسی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای شهاب شریفی مقدم

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 260 )

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ومهندسی

خانم سمانه اشرف

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 254 )

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر تحصیلات تکمیلی

خانم زینب میرزائیان

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 239)

کارشناس گروه مهندسی صنایع تحصیلات تکمیلی

خانم نجمه اسلامی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 243)

کارشناس گروه معماری و عمران تحصیلات تکمیلی

خانم مرضیه اسماعیلی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 208)

کارشناس گروه زیست شناسی تحصیلات تکمیلی

خانم لیلا جعفری زاده

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 210)

کارشناس گروه مهندسی مکانیک  تحصیلات تکمیلی

خانم شکوه زاهدی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 202)

تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

خانم مریم شیخدادزاده

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 101)

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و دانشکده اشکذر

خانم مجیده دهقانی 

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 302)

کارشناس گروه مدیریت تحصیلات تکمیلی

خانم الهه طاهری

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 301)

تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری اردکان

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

خانم عصمت کریمی

تلفن  :03532274002 

کارشناس گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری

خانم زهرا فتوحی

تلفن  :03532272021 

 

  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه