آیین نامه‌‌ها و مصوبه‌های آموزشی و پژوهشی

 • مهلت قفل نمرات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در نرم افزار گلستان
 • قوانین مربوط به تمدید سنوات نیم سال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد
 • آیین نامه ادامه تحصیل بدون کنکور ارشد و دکتری
 • آیین نامه معادلسازی دروس ارشد
 • قوانین مربوط به تصویب پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد
 • آیین نامه حمایتی بنیاد نخبگان
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه