دانشجویانی که واحد پایان نامه های خود را در بهمن 98 اخذ نموده اند در صورت دارا بودن شرایط دفاع ، مهلت دفاع پایان نامه ایشان تا پایان آبان ماه تمدید گردید.