قابل توجه داوطلبین گرامی مرحله مصاحبه دکتری سال 1401 :
ـ داوطلبین گرامی خواهشمند است مطالب زیر را با دقت مطالعه فرمایید:
1- تاریخ مصاحبه داوطلبان محترم، مطابق زمان‌بندی انجام شده توسط داوطلب در سامانه ثبت نام می باشد.
2- ساعت مصاحبه علمی رأس ساعت 8 صبح  (طبق زمان‌بندی) شروع  و بصورت حضوری می‌باشد.
3- زمان مصاحبه در نوبت صبح از ساعت 8 الی 12:30 و در نوبت بعدازظهر از ساعت 13:30 الی 17 می‌باشد.
4- مدت زمان مصاحبه برای هر شخص حداکثر 15 دقیقه می‌باشد.
5- با توجه به عدم شرکت بعضی از داوطلبین در مصاحبه علمی امکان تغییر ساعت مصاحبه وجود دارد که در این صورت از قبل با داوطلبین گرامی هماهنگی لازم به عمل‌می آید.
6- به داوطلبان توصیه می‌گردد حداقل 30 دقیقه قبل از شروع مصاحبه جهت انجام امور اولیه مصاحبه در محل حضور داشته باشند.
ـ  مدارکی که در زمان مصاحبه داوطلب می‌بایست همراه خود داشته باشد:
1- اصل و تصویر شناسنامه
2- اصل و تصویر کارت ملی
3- اصل و تصویر مدرک کارشناسی ارشد، کارشناسی(پیوسته یا ناپیوسته) و کاردانی که معدل دانش‌اموخته در آن قید شده باشد یا ریز نمرات مقاطع مختلف
4- 2 قطعه عکس 4*3 
5- اصل فرم 1
6- اصل فرم 2
7- اصل فرم 3 در صورت نیاز
8- اصل فرم 4 در صورت نیاز
9- رزومه داوطلب
10- اصل فرم 5
11- تصویر مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان
12- تصویر مدرک زبان معتبر 
13- کارنامه اولیه آزمون دکتری سال 1401 
ـ محل مصاحبه:
یزد، میدان عالم، انتهای بلوار شهدای گمنام، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر
محل ثبت نام اولیه و استراحت: طبقه سوم ساختمان کوثر
محل مصاحبه: طبقه چهارم ساختمان کوثر