از اساتید محترم تقاضا می شود موارد زیر را که در مورد طرح سوالات امتحانات پایان ترم می باشد با دقت مطالعه نمایند:

1- اساتید محترم با دریافت گزارش 464 از تاریخ و ساعت امتحان مطلع شوید.

2-  با توجه به  احتمال قطعی برق  در بازه امتحانات پایان ترم، حداکثر 48 ساعت قبل از تاریخ امتحان سوالات را بارگذاری نمایید.

3- سوالات به صورت تایپی و خوانا باشد.

3- در هنگام بارگذاری سوالات بازگشت به سوال قبل را آزاد بگذارید .

4- حداقل 10 دقیقه زمان شناور برای موارد پیش بینی نشده مازاد بر وقت امتحان برای دانشجویان لحاظ کنید.

5- ملاک برگزاری امتحان بازه امتحانی پیش فرض سیستم که 170 دقیقه هست نباشد و ملاک زمان مفید امتحان + زمان شناور برای احتمالات ورود و خروج دانشجویان از سایت باشد.

6- امکان ارسال پاسخ ها تا 30 دقیقه پس از امتحان در فضای مجازی برای دانشجویان باشد. احتمال دارد دانشجو مشکل بارگذاری در سامانه داشته باشد.

7- برای دانشجویان که سرکلاس غیبت داشته اند اساتید محترم  می توانند تا تاریخ 8/4/1400 از طریق سامانه گلستان غیبت آنها را ثبت نموده تا از شرکت در امتحان محروم شوند. لازم بذکر است اساتید محترم پس از ثبت غیبت دانشجویان دیگر دسترسی به  دانشجوی حذف شده  را ندارند.

10-  اساتید محترم بارم گذاری نمره نهایی امتحان را برای دانشجویان تشریح کنند. بعنوان مثال ذکر شود نمره نهایی شامل حضور و مشارکت فعال در کلاس ، شرکت در امتحان میان ترم، ارائه فعالیت کلاسی و در نهایت امتحان پایان ترم می باشد.

11- تعداد دفعات مجاز شرکت درآزمون یک بار باشد.

12- تا حد امکان سوالات تستی باشد که مشکلات ارسال سوال به حداقل برسد.

13- درصورت تستی بودن  سوالات، بهتراست  اساتید محترم، مجموعه ای از سوالات را بارگذاری کنند که سیستم به صورت تصادفی انتخاب نماید تا احتمال تقلب به حداقل برسد.

14- از اساتید محترم درخواست می شود فیلم آموزشی که در زمینه طرح سوالات امتحانات پایان ترم در سامانه LMS تهیه شده با دقت مشاهده و سپس اقدام به طرح سوال نمایند.

 

https://sau.ac.ir/azmoon.mp4

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علم وهنر