رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علم و هنر برای تکمیل ظرفیت 1396:

ردیف

کد رشته محل

نام رشته

1

4936

علمی کاربردی ارتباط تصویری

2

1608

مهندسی تکنولوژی قدرت

3

4259

علمی کاربردی حسابداری

4

2836

علمی کاربردی معماری

5

3142

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

6

2417

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

7

3036

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

8

1353

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

رشته های مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه علم و هنر برای تکمیل ظرفیت 1396:

ردیف

کد رشته محل

نام رشته

1

1988

الکتروتکنیک ـ برق صنعتی

2

6063

حسابداری بازرگانی

3

7029

گرافیک

4

2820

کامپیوتر نرم افزار

5

5004

نقشه کشی معماری

  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه