شرایط و رشته های مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و هنر در مرحله تکمیل ظرفیت 1396

نام رشته

کد رشته

 محل ثبت نام و تحصیل

صنایع غذایی

17365

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

میکروبیولوژی

17366

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

زیست شناسی سلولی و مولکولی

17367

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

زیست فناوری

17368

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی برق

17444

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی پزشکی

17445

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی صنایع

17446

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی عمران

17447

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی کامپیوتر

17448

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی معماری

17449

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی مکانیک

17450

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

ارتباط تصویری

21813

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

طراحی لباس

21814

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

آموزش زبان

22456

دانشکده علوم انسانی

روانشناسی

25711

دانشکده علوم انسانی

حسابداری

25712

دانشکده علوم انسانی

علوم ورزشی

25713

دانشکده علوم انسانی

مدیریت اموربانکی

25714

دانشکده علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

25715

دانشکده علوم انسانی

مدیریت صنعتی

25716

دانشکده علوم انسانی

مدیریت مالی

25717

دانشکده علوم انسانی

حقوق

27762

دانشکده علوم انسانی

مشاوره

27763

دانشکده علوم انسانی
 
آدرس دانشکده فنی و مهندسی و علوم:
یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علم وهنر
 
آدرس دانشکده علوم انسانی:
یزد - شهرک دانشگاه - میدان عالِم-انتهای بلوار شهدای گمنام- بعد از دانشکده امام حسین
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه