کارکنان حوزه روابط عمومی
نوید وکیلی
 • کارشناس روابط عمومی - اداری
 • رشته تحصیلی:
  کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
 • تلفن دفتر:
  38264080-88 داخلی 250
 • پست الکترونیکی:
  vakili @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه