نشریات مصوب وزارت علوم

  • فهرست نشریات (JCR) ISI 2015
  • فهرست نشریات نا معتبر و جعلی خارجی
  • نحوه بررسی اعتبار مجلات داخلی و خارجی
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi