اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

  • روند تعیین نمره پایان نامه براساس مصوبات جدید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه