اولین نشست تخصصی کتاب یاران با حضور دانشجویان علاقمند به ادبیات، نویسندگی و شعر با حضور شاعر برجسته استاد خانم مهرابی در آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار شد.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه