کارگاه آموزشی گچبری برجسته به همت گروه و انجمن علمی معماری دانشگاه علم و هنر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، گروه و انجمن علمی معماری کارگاه آموزشی گچبری برجسته از سلسله کارگاه‌های استاد پیرنیا را برای دانشجویان در دانشگاه برگزار می نمایند.

"دکتر امیدواری" در این خصوص افزود: این کارگاه آموزشی در دو روز متوالی 25 الی 26 بهمن 96 برگزار می‌شود.

مدیرگروه تحصیلات تکمیلی معماری ادامه داد: سعی شده است کارگاه با حداقل ترین شهریه به مبلغ 50هزار تومان برگزار شود.

و در پایان گفت: متقاضیان می توانند حداکثر تا 20 بهمن ماه 1396، با مراجعه به حوزه پژوهشی واقع در طبقه سوم دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر اقدام به ثبت نام نمایند. لازم به تاکید است ظرفیت محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند. در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره نیز اعطا خواهد شد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه