با هدف کمک‌های فرهنگی، اقتصادی و اشتغالزایی محرومان، اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه از خانه محرومان حسن‌آباد یزد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت حوزه دانشجویی فرهنگی، اعضای هیات علمی و اساتید از خانه محرومان حسن‌آباد یزد بازدید و وضعیت اقتصادی آنها را بررسی نمودند.

گفتنی است حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر، سلسله بازدید‌های متعددی را از خانه سالمندان، خانه محرومان، مستمندان، بیماران خاص، ایتام و ....در بخش های دانشجویی و همچنین اعضای هیات علمی و اساتید برنامه‌ریزی و برگزار می‌نماید، که در بخش دانشجویی در قالب اردوهای جهادی به تفکیک خواهران و برادران و همچنین در بخش اعضای هیات علمی بصورت بازدیدهای دوره‌ای انجام می‌شود.

شایان ذکر است این برنامه‌ها با هدف جمع‌آوری کمک‌های فرهنگی، اقتصادی، اشتغالزایی و ساماندهی وضعیت زندگی آنان صورت می‌پذیرد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi