جلسه هم اندیشی فرهنگی ویژه مدیران گروه و اعضاء هیات علمی با حضور حجت الاسلام دکتر پورروستا از دفتر نهاد رهبری دانشگاهها، در دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای هم افزایی علمی - فرهنگی با هماهنگی دفتر نهاد رهبری دانشگاه‌ها، جلسه هم‌اندیشی فرهنگی به موضوعیت ولایت فقیه با حضور مسئولین دانشجویی فرهنگی، اساتید و اعضای هیات علمی در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

این جلسه علمی - فرهنگی که با حضور بیش از 40 نفر از اساتید برگزار شده بود، در ابتدا گزارش یکساله‌ای توسط "دکتر اسعدی" معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه و خبر از برگزاری بیش از 100 برنامه در ترم گذشته را یادآور شدند.

گفتنی است با توجه به اینکه با مشارکت اساتید تمام وقت و مدعو در امور فرهنگی، نتایج تاثیرگذاری در رشد فرهنگی دانشجویان خواهند داشت، حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی جلسه متعددی را با حضور آنان برگزار و از تجربیات آنها استفاده می‌نماید.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه