سخنرانی های با موضوع کاربردیهای معنا گرا با حضور اساتید دانشگاه علم و هنر در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصردر آذر ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، هنرهای تجسمی ، خانه هنرمندان و برخی دیگر از کانون ها، در سخنرانی های با موضوع کاربردیهای معنا گرا با حضور اساتید دانشگاه علم و هنر در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

زمان و موضوع های قابل ارائه اساتید این دانشگاه بدین شرح اعلام می شود:

- آیدین مهدیزاده در موضوع "انسان در جستجوی معنا، انسان در پی ساختن معنا" در روز سه‌شنبه 7 آذر ماه ساعت 16:30

- فواد نجم الدین درموضوع "ژانر: به منزله تعمید دهنده اثر هنری معاصر" در روز دوشنبه 13 آذر ماه ساعت 16:30

- جواد آقاجانی در موضوع "تحلیل سه‌گانه ماده، فرم و محتوای اثر هنری" در روز دوشنبه 20 آذر ماه ساعت 16:30

گفتنی است یکی از نکات مهمی که محققین معناگرا به دنبال آن هستند کشف رموز پیام هایی است که یک معمار در گوشه گوشه اثر خود به یادگار گذاشته است،معماران ایرانی با بکارگیری هندسه و ریاضیات "اطلاعات خاص" را منتقل می ساخته اند. ارقام و اشکال هندسی برای معماران مسلمان ایرانی نوعی نمایش و تجلی الهی و عقل اول منعکس در آفرینش است.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه