با همکاری روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج مرصاد جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی ویژه خواهران در رشته های پینگ پنگ، دارت و تیراندازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج مرصاد، خواهران کارمند و اعضای هیات علمی در رشته های دارت، تیراندازی و پینگ پنگ از سری مسابقات جشنواره ورزشی دانشگاه علم و هنر دیروز سه شنبه 5 آذر ماه سال جاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نتایج نهایی رشته ورزشی پینگ پنگ به ترتیب از اول تا چهارم، خانم ها فاطمه زمانی، مریم جبالی، حمیده اسلامی و مرضیه اسماعیلی معرفی شدند.

در رشته دارت، خانم ها شمسی نام‌آوران، آمنه جاوید، فاطمه زمانی و رضیه احمدی مقام های اول تا چهارم را کسب نمودند.

همچنین در رشته تیراندازی نیز خانم زهرا فتوحی مقام اول، خانم آمنه جاوید مقام دوم، خانم مریم جبالی مقام سوم و خانم رضیه احمدی مقام چهارم را کسب نمودند.

خبرهای مرتبط:

مسابقات تیراندازی آقایان از سری مسابقات جشنواره ورزشی دانشگاه علم و هنر برگزار شد

برگزاری جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر در رشته‌های دارت و پینگ پنگ

آغاز جشنواره ورزشی دانشگاه علم و هنر با گروه بندی تیم‌های ورزشی

جشنواره ورزشی ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و هنر برگزار می شود


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه