کتاب «فرهنگ زیبایی شناسی» به نویسندگی دکتر نصر اله تسلیمی در خانه هنرمندان ایران رونمایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کتاب «فرهنگ زییایی شناسی به تالیف "دکتر نصر اله تسلیمی" از اعضای هیات علمی دانشگاه بصورت رسمی، روز پنج‌شنبه 7 دی ماه سال جاری ساعت 15 درخانه هنرمندان ایران، سالن استاد شهناز رونمایی خواهد شد.

گفتنی است زیبایی‌شناسی، قابلیتی است برای درک بهتر ادراکات و همچنین پدیده های سخت مانند تندیس و نرم مانند موسیقی که باعث تغییر در روحیه و نگرش می‌گردد. این کتاب دربردارنده ی مفاهیم و مسائل، مواضع و چهره های مهم زیباشناسی و فلسفه ی هنر است و توجه هم زمان به زمینه های تاریخی و مباحثات معاصر زیباشناسی، جذابیت دوچندانی به این اثر بخشیده است.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه