در راستای توانمند سازی دانشجویان دانشگاه علم وهنر در عرصه کسب وکار صنعت گردشگری تفاهم نامه‌ همکاری منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به منظور ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی وترویجی و نیز توانمند سازی دانشجویان دانشگاه علم وهنر در عرصه کسب وکار صنعت گردشگری، تفاهم نامه ای بین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و موسسه آموزشی خدمات گردشگری کوشک نگارین یزد منعقد گردید.

برخی مفاد این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد :
- برگزاری همایش و نشست دردانشگاه با هدف معرفی فرصت های کسب و کار در صنعت گردشگری
- مشاوره و هدایت دانشجویان علاقمند به کسب وکاردر صنعت گردشگری
- حمایت از پایان نامه های دانشجویی در قالب دسترسی به اطلاعات ، ارتباط با فعالان صنعت گردشگری و...


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi