مراسم نورانی و ملکوتی محفل انس با کلام خدا امروز بعد از نماز ظهر و عصر با حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در نمازخانه صاحب الزمان (عج) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مراسم نورانی و ملکوتی محفل انس با کلام خدا امروز بعد از نماز ظهر و عصر با حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در نمازخانه صاحب الزمان (عج) برگزار شد.

گفتنی است این محفل با حضور قاری بین المللی "خوش قلب" با محوریت مدیریت لذتها در قرآن برپا شد. در ابتدای مراسم "خوش قلب" تفسیر کوتاهی آیاتی از سوره فرقان در خصوص موضوع محفل بیان نمودند و سپس آیات مربوطه را قرائت نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه