به همت گروه آموزشی روانشناسی ، دانشجویان این رشته به بازدید از بیمارستان روانپزشکی تفت اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دانشجویان روانشناسی به همت گروه آموزشی این رشته با هدف آشنایی با طبقه‌بندی، تشخیص و درمان‌های اختلالات روانی به بیمارستان روانپزشکی تفت اعزام شدند.

گفتنی است این مرکز یک بیمارستان آموزشی، درمانی، پژوهشی و پیشگیری است و اولین بیمارستان آموزشی دانشگاهی و دومین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است که با تلاش و همت مجموعه توانمند خود در اردیبهشت ماه 1389، پس از انجام ممیزی خارجی توسط شرکت MIC انگلستان موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی مدیریت کیفیت ایزو 2008 : 9001 شده است.

تصاویر ارسالی توسط: زهره رخ


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه