معاون دانشجویی فرهنگی ضمن اعلام برترین های مسابقه کتابخوانی «راه و رسم دانشجویی» از برگزاری لیگ کتابخوانی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، معاون دانشجویی فرهنگی "دکتر میرمحمد اسعدی" از اعلام نفرات برتر مسابقه کتابخوانی "راه و رسم دانشجویی" خبر داد و اظهار نمود: برترین های مسابقه به همراه کاروان دانشگاه به مشهد مقدس مشرف خواهند شد.

اسعدی در زمینه اسامی برترین ها گفت: نفرات برتر این مسابقه شامل آقایان علیرضا جلالی، ابوالفضل مندگاری، محمد حسین سالاری و خانم ها مهدیه نافع، محدثه مزیدی، فاطمه حسنی، سارا سالم است.

وی در پایان گفت: مقرر شده است در آینده نزدیک اقدام به برگزاری لیگ پرهیجان کتابخوانی کنیم که متعاقبا در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است این مسابقه به همت دانشجویی فرهنگی در اوایل آذر ماه براساس کتاب "راه و رسم دانشجویی" با تألیف محمد رضا نجفی و زهرا صادقی نیاو با حضور 110 نفر دانشجو دانشکده های فنی مهندسی و علوم انسانی برگزار شده بود.

خبرهای مرتبط:

برگزاری مسابقه کتابخوانی راه و رسم دانشجویی در دانشگاه علم و هنر


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه