بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی اقدام به برگزاری تریبونی آزاد با موضوع "دانشجو و استکبار ستیزی در گذر زمان" در آمفی تئاتر دانشکده فنی نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی، با هدف ایجاد انگیزه و شوق برای تحقق اهداف انقلاب و سربلندی و پیشرفت ایران، تریبونی آزادی را با موضوع "دانشجو و استکبار ستیزی در گذر زمان" نمود و هر یک از دانشجویان با حضور در پشت تریبون ایراد سخنرانی نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه