مصادف با هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) کرسی تلاوت قرآن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) کرسی تلاوت قرآن با قرائت قاری برجسته "استاد ضیافتی" در نمازخانه دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر برگزار شد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه