چهارمین همایش از سلسه همایش های طعم کارآفرینی با حضور مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری و ارتباطات یزد با ارائه آموزش‌هایی جهت نحوه کسب و کارهای درآمدزا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ، چهارمین همایش از سلسه همایش های طعم کارآفرینی یکشنبه 7 آبان ماه با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

در این همایش مهندس فرهنگ نیا مربی کسب و کارهای نوپا و مدیر مراکز رشد پارک علم وفناوری با ارائه نمونه های واقعی مطالبی در مورد ایده پردازی ، شناسایی نیاز بازار و مشکلات راه اندازی کسب وکار جدید ارائه نمود.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه