در نشستی که با حضور نمایندگان دانشگاه‌های استان، رییس اتاق بازرگانی و کانون تفکر هوشمند به میزبانی دانشگاه علم و هنر برگزار شد، ایجاد سامانه مرکز دانش‌آموختگان به صورت پایلوت در این دانشگاه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، این سامانه ویژه دانشجویان متقاضی کار دانشگاه علم و هنر در واقع با ثبت درخواست‌های اشتغال دانشجویان در رشته تحصیلی خودشان، در این باره حلقه‌ی واسطی بین صنعت و دانشگاه برای تامین نیروی کار بازار خواهد بود.

نحوه عملکرد این ربات به گونه‌ای است که مدیر سامانه اطلاعات بایگانی را با نیاز شرکت‌های متقاضی نیروی کار مطابقت می‌دهد و نیروهای تایید شده برای مصاحبه به شرکت‌های مورد نظر اعزام می‌شوند تا در نهایت نیروی دانشجو با تایید شرکت مذکور آغاز به کار می‌کنند .

دکتر «آفرین اخوان» معاون پژوهشی فناوری دانشگاه علم و هنر در این نشست در مورد راه‌اندازی ربات دانش‌آموختگان دانشگاه علم و هنر، گفت: راه اندازی این سامانه از این رو اهمیت دارد که بدون در برداشتن هیچ هزینه‌ای در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و می‌توانند از طریق فضای مجازی تلگرام به سادگی و با سرعت بالایی در دسترس دانشجویان متقاضی قرار گیرد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر سامانه مذکور تنها در اختیار دانشجویان دانشگاه علم و هنر قرار می‌گیرد، افزود: این ربات تنها اطلاعات دانشجویان علم و هنر را دریافت می‌کند و امیدواریم پس از موفقیت از سوی دیگر دانشگاه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اخوان در پایان در مورد سامانه مذکور خاطرنشان کرد: این سامانه در اختیار مدیر ربات قرار می‌گیرد و آنان بنا بر نیازهای محسوس، گروه‌های کارجویان، اساتید، کار فرمایان و غیره را در آن طراحی می‌کنند.

خبرنگار: فاطمه رهبر


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه