نشست نمایش و نقد و تحلیل فیلم انجمن روانشناسی در سال جدید تحصیلی با نمایش فیلم «پارک وی» در دانشکده علوم انسانی برگزار شد

به گزارش دانشجویی فرهنگی، اولین نشست نمایش و نقد و تحلیل فیلم انجمن روانشناسی در سال جدید تحصیلی با نمایش فیلم «پارک وی» در دانشکده انسانی برگزار شد. این نشست با حضور دانشجویان وعلاقمندان روز چهارشنبه 3 آبانماه از ساعت 8 تا 11 برگزار شد و پس از پخش فیلم، استاد غلامپور به نقد روانشناسی و توضیح تیپ شناسی شخصیتی و آسیب های روانی موجود در فیلم پرداخته و پاسخ گوی سوالات دانشجویان علاقمند بودند.

 


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه