جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشکده علوم انسانی با حضور ریاست دانشکده، مدیران گروه، مدیر آموزش و کارشناسان بخشهای مختلف برگزار شد.

به گزارش دانشجویی فرهنگی دانشکده، در این جلسه که مسئولین دانشگاه میزبان دانشجویان ورودی جدید بودند، دانشجویان با آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی آشنا شدند. در ابتدای جلسات ریاست دانشکده آقای دکتر حاجی محمدی ضمن خیر مقدم به دانشجویان، به تشریح تاریخچه کوتاهی از دانشگاه پرداخت و در ادامه ابراز امیدواری کرد دانشجویان ضمن اغتنام فرصت بی تکرار جوانی با بهره گیری از دانش اساتید و با جد و جهد پله های ترقی در علم و دانش و فرهنگ را هر چه سریعتر طی نمایند ایشان در ادامه محیط دانشگاه را محیطی پویا معرفی نموده و در راستای افزایش این پویایی دانشجویان را به مشارکت در فعالیت‌های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی دعوت کرد.

این جلسه در مورخ 22 و 23و 24 مهر به تفکیک رشته های تحصیلی از طرف امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده با حضور ریاست  دانشکده و مدیران گروه و کارکنان جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با اهم قوانین آموزشی از جمله آشنایی با سیستم گلستان، نحوه انتخاب واحد و پرداخت الکترونیکی و برنامه های فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید .

شایان ذکر است در ادامه این جلسه مسئولین دانشکده به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه