سوگواران حسینی به یاد مظلومیت سیدو سالار شهیدان(ع) و یاران با وفایش در شب عاشورا با نوای حزن انگیز در دانشگاه علم و هنر مراسم شام غریبان برگزار کردند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه