همزمان با افتتاح سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی نشست مدیران گروه های آموزشی و معاونین دانشگاه برگزار گردید.

همزمان با میلاد با سعادت امام هادی (ع) سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر افتتاح شد. این سالن با ظرفیت 40 نفر و مجهز به سیستم صوت و ویدئوپروژکتور است.

پس از افتتاح سالن کنفرانس که با حضور معاونین آموزشی، دانشجویی فرهنگی، پژوهشی، رئیس دانشکده انسانی و مدیر اداری- مالی دانشگاه صورت گرفت نشست مدیران گروه های آموزشی و معاونین دانشگاه با حضور کلیه مدیران گروههای آموزشی و مدیران حوزه آموزش دانشگاه تشکیل گردید که طی آن در خصوص دروس مهارتی گروههای آموزشی بحث و تبادل نظر شد و آیین نامه داخلی ارائه دروس مهارتی به تصویب شورای مذکور رسید.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه