26 امین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران در محل نمایشگاههای بین المللی تهران با حضور دانشگاه علم و هنربرگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، 26 امین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران در روزهای 1 تا 7 شهریورماه سال جاری در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید.

 گروه فرش دانشگاه علم و هنر مطابق رویه سالهای متمادی امسال نیز  غرفه ای از آثار دانشجویان جهت نمایش دستاوردهای دانشجویان و گروه و البته فعالیتهای علمی- پژوهشی دانشگاه علم و هنر یزد ، آماده و برپا نمود.

آثاری شامل نقشه فرشها، بافت فرش و تابلو فرش و همچنین نمونه کارهای رنگرزی سنتی و مرمت فرش از دانشجویان در این مدت در معرض بازدیدکنندگان قرار گرفت که مورد استقبال اهالی فن و برخی بازاریان نقشه فرش بود.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه