دانشگاه علم و هنر جهت رفاه داوطلبان کنکور سراسری 1396 و جهت آشنایی آنها با رشته های دانشگاهی، به همت روابط عمومی اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی در این زمینه نموده است.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه