ارائه فهرستی از رشته های تحصیلی دانشگاه علم و هنر در کنکور سراسری 1396

در زیر فهرستی از رشته ها و کد رشته های مورد پذیرش دانشگاه علم و هنر در کنکور سراسری 1396 ارائه شده است:

فهرست کد رشته های تحصیلی دانشگاه علم و هنر در کنکور سراسری 1396


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه