به همت بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی، دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر از نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد (سیکل ترکیبی) بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی، دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم در گروه‌های مجزا از نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد (سیکل ترکیبی) بازدید نمودند.

به گزارش معاونت علمی وپژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه علم وهنر با همکاری مدیر گروه آموزشی مکانیک در دو نوبت دانشجویان رشته های فنی ومهندسی بازدیدی از نیروگاه سیکل ترکیبی داشتند و تا در کنار دروس تئوری بتوانند با کاربرد این دروس در محیط کار بیشتر آشنا بشوند.

این بازدید با هدف آشنایی با مجموعه مانیتورینگ و اتاق فرمان نیروگاه و سیستم‌ها و تجهیزات نرم افزاری (شامل مجموعه کنترل، آلارم، رفع عیب و ...) و همچنین واحد گازی و بخار و برج‌های خنک کننده این کارخانه صورت پذیرفت.

درپایان معاونت علمی وپژوهشی بسیج دانشگاه ابراز امیدواری کرد که بتواند برای تمامی گروه ها باتوجه به نیازمندی  آن ها بتوانند بازدید های علمی  ترتیب دهند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه