در مراسمی برترین های دانشگاه علم و هنر با حضور معاونین و روسای دانشکده فنی مهندسی و علوم و دانشکده علوم انسانی در حوزه های علمی، پژوهشی و فناوری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در مراسمی برترین های دانشگاه علم و هنر با حضور معاونین و روسای دانشکده فنی مهندسی و علوم و دانشکده علوم انسانی در حوزه های علمی، پژوهشی و فناوری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.

در این مراسم در حضور دانشجویان برتر علمی، پژوهشی و فرهنگی، "دکتر اخوان" معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و هنر ضمن تشویق دانشجویان در مشارکت دانشجویان در برگزاری دوره های آموزشی معاونت پژوهشی، با مشارکت آنان در کارآفرینی، زمینه پیشرفت خود را هموار می‌نمایند.

در ادامه مراسم "دکتر محسن برزگری" معاون آموزشی دانشگاه علم و هنر اولین گام در پیشرفت در زندگی را یادگرفتن آداب و اصول برخورد با دیگران، حتی با اساتید اشاره نمود و نز تاکید نمودند پژوهش و تحقیق دومین گام در موفقیت هر فرد است.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه